home film.sk
 
 novinky
 o nás
 ponuka
 servis pre médiá
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY


Film.sk je mesačník o filmovom dianí. Snaží sa zachytiť všetko dôležité, čo sa deje v našom kinematografickom a audiovizuálnom priestore a formou časopisu „do vrecka“ poskytuje o tomto priestore a o filmových udalostiach a dianí zaujímavé aktuálne informácie.

Vo Film.sk sa každý mesiac napĺňajú pravidelné rubriky: kalendárium filmových podujatí na konkrétny mesiac doma i v zahraničí, rozhovory a profily osobností z oblasti filmu, recenzie, ohlasy na filmové podujatia, novinky z domácej filmovej či televíznej tvorby, problémová téma, rebríčky, či kalendár výročí. Redakcia pravidelne prináša aj krátke správy z filmového diania, informácie o nových filmoch, ktoré prichádzajú do slovenských kín, multiplexov a do filmových klubov a pripravuje program bratislavských a vybraných mimobratislavských kín. Príležitostne bývajú súčasťou Film.sk tematické prílohy.

Časopis vychádza pravidelne k prvému dňu mesiaca, v tlači, ale aj v internetovej podobe www.filmsk.sk.

Dostanete ho kúpiť pri pokladniach kín a filmových klubov, vo vybraných kníhkupectvách v Bratislave (pozri miesta predaja) a v niektorých mestách Slovenska (Nitra, Košice, Prešov, Bardejov, Dolný Kubín). Prostredníctvom predplatiteľskej služby si ho môžete objednať cez objednávkový kupón v každom čísle alebo na adrese: lkperm@lkpermanet.sk.

Kontakt: šéfredaktor – Daniel Bernát, tel.: 00 421 2/52 73 32 12, 00 421 2/ 57 10 15 25, fax: 00 421 2/52 73 32 14 e-mail: filmsk@sfu.sk

 home film.sk