home
 
 novinky
 o nás
 ponuka
 servis pre médiá
 kontakty
 AIC
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
Kontakty


Všetky čísla začínajú 00 421 2/ 57 10 15 + posledné dve čísla klapky.

Spojovateľ 57 10 15 01
Sekretariát SFÚ 57 10 15 03
Fax +421-2-5296 3461
Email sfu@sfu.sk
 
ODDELENIA PRIAMO RIADENÉ GENERÁLNYM RIADITEĽOM:
• oddelenie generálneho riaditeľa
klapka
e-mail:
Mgr. art. Peter Dubecký, g.r.
103, 132
Ing. Dagmar Kuková
vedúca odd.
121
Klára Malá
103,132
Ing. Tatiana Gorelková
132,103
Mgr. Simona Nôtová-Tušerová
tlačová tajomníčka SFÚ
142
• ekonomické oddelenie    
Ing. Marta Šuleková, vedúca
136
Lenka Vaštíková
107
Ing. Roman Jasovský 120
Atila Világi
122
cinema@sfu.sk
Adriana Hurajtová
120
adriana.hurajtova@sfu.sk
Michaela Marčeková
120
michaela.marcekova@sfu.sk
• personálne oddelenie    
Ing. Ľubomír Kríž
128
• vnútorná kontrola    
Ing. Karol Vavrinec – interný kontrolór
137
• digitálna audiovízia
02/5263 0643
 
Mgr. Martina Polčíková – hlavný projektový manažer
116
Ing. Peter Csordás
116
Anna Čavajdová
02/52 630 643
Mgr. Petra Hanušková
02/52 630 643
Mgr. Majka Chudíková
02/52 630 643
Ing. Marcela Kmeťová
finančný manažér
116
Andrej Nagy
asisten archivára
110
Kino LUMIERE    
Zita Hosszúová
0917 105 882
MEDIA Desk Slovensko
+421-2-52636 935, fax: +421-2-52636 936
 
Mgr. Vladimír Štric, riaditeľ
Ing. Rastislav Steranka
Predajna KLAPKA.SK  
Karmen Koutná
02/5263 0642
Eva Studeničová
02/5263 0642
• bezpečnostný správca IS    
Pavol Kokinda
131

NÁRODNÝ FILMOVÝ ARCHÍV:
+421-2-5263 0643
• oddelenie filmového archívu  
Anna Válková, vedúca
140
Mgr. Kováčik Richard, PhD.
117
Zdenka Hercegová
133
 
Mgr. Michal Seman
114
Jana Staštíková
134
 
Viera Tehlárová
133
 
Ivana Vargová
124
Mgr. Štefan Komorný    
Bc. Art. Róbert Šulák

108

Eva Leštachová

133

Mgr. Ján Oriško

114

Mgr. Richard Šteinhübel

108

Dušan Merc

139

Mária Kubincová

134

Marek Sopúšek

139

Mgr. Art. Iva Sýkorová

130

Bc. Art. Petra Macháliková

02/52 630 643

• oddelenie dokumentácie a knižničných služieb
PhDr. Jana Stradiotová, vedúca
123
Ing. Eva Bosáková
106
Mgr. Renáta Šmatláková
106
Margita Pauerová, knižnica
129
Mgr. Margita Nagyová
135
Peter Vraštiak
110
Bc. Branislav Frlička
110
Mgr. Michal Marsálek 141
Mgr. Michal Michalovič,
Filmová ročenka
118
Mgr. Lucia Karellová
141
Bc. Martin Spiritza
138
 
• oddelenie mediatéky a osvetovo-výchovné
+421-2-5249 7023
Mgr. Jaroslav Procházka, vedúci  
• koordinátor SK CINEMA
Mgr. Marián Hausner
104
NÁRODNÉ KINEMATOGRAFICKÉ CENTRUM:
+421-2-5273 3212, fax: +421-2-5273 3214
Ing. Alexandra Strelková, riaditeľka
127
Filmové podujatia
+421-2-5292 5532
PhDr. Viera Ďuricová, vedúca
105
Mgr. Katarína Tomková
105
• edičné oddelenie
Mgr. Marián Brázda, vedúci
113
Mgr. Daniel Bernát
šéfredaktor Film.sk
125
Mgr. Martin Kaňuch
vlastná edičná činnosť, šéfredaktor Kino-Ikon
113
Bc. Mariana Jaremková
redakcia Film.sk
125
Mgr. Zuzana Dudášová PhD.
126
Audiovizuálne informačné centrum (AIC)
 
Mgr. Miroslav Ulman
126
Kultúrny kontaktný bod
ccp@ccp.sk, aic@aic.sk
 
Zuzana Duchová
0907 467 598
Dária Chriaštelová
0917 600 472


 home