home
 
 novinky
 o nás
 ponuka
 servis pre médiá
 kontakty
 AIC
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV

 

Slovenský filmový ústav (SFÚ) bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave. Jeho súčasťou sa stal filmový archív vtedajšej Ústrednej požičovne filmov, ktorý založil v roku 1958 Ivan Rumanovský. Po obnovení činnosti Československého filmového ústavu v Prahe bol ešte v roku 1963 SFÚ ustanovený za jeho pobočku a krátko na to bol počas Kongresu Medzinárodnej federácie filmových archívov FIAF odsúhlasený štatút spoločného archívu ČSFÚ Praha a SFÚ Bratislava. Samostatnou inštitúciou sa SFÚ stal v roku 1991, samostatným členom FIAF-u až v roku 2001. Prvým z doterajších riaditeľov inštitúcie bol Ján Komiňár, ktorý túto funkciu zastával najdlhšie. V neskorších obdobiach sa na poste riaditeľa vystriedalo vyše 20 jeho nasledovníkov, súčasným generálnym riaditeľom je Peter Dubecký. Z prvého sídla v priestoroch Filmového klubu na Rybnom námestí sa v roku 1968 SFÚ presťahoval na Grösslingovú ulicu, kde sídli dodnes. Od roku 1968 archivuje okrem domácej produkcie vybrané zahraničné filmové diela a od roku 1969 iniciuje široký okruh činností v oblasti výskumu dejín slovenskej kinematografie.

 

 home