home novinky
 
 novinky
 o nás
 ponuka
 servis pre médiá
 kontakty
 AIC
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY
Dotazník k filmovej tvorbe pre Filmovú ročenku 2007

Vážení kolegovia,

v súvislosti s prípravou publikácie Filmová ročenka 2007 si Vás dovoľujeme požiadať o poskytnutie informácií o filmoch vyrobených v roku 2007, t. j. s © 2007 (hraných, dokumentárnych, animovaných a iných) Vašou spoločnosťou, ktoré by mali tvoriť jej súčasť. Tieto informácie budú zaradené do kapitoly Slovenská filmová tvorba a videotvorba 2006, ktorej zámerom je zmapovať slovenskú filmovú produkciu za príslušné časové obdobie.

Rozpis informácií, o ktoré Vás žiadame, nájdete v dotazníku. Pre zjednodušenie nám môžete poslať titulkovú listinu filmu a v dotazníku vyplniť len tie údaje o filme, ktoré sa v nej nenachádzajú (napr. minutáž, metráž, nosič, obsah, ocenenia a pod.).

Na výber máte dotazník vo formáte RTF alebo PDF.
Dotazník (formát RTF)
Dotazník (formát PDF)

Vyplnené dotazníky zašlite poštou na adresu: Redakcia filmovej ročenky, Slovenský filmový ústav, Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 1 alebo e-mailom: rocenka@sfu.sk. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujete prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na číslo 02/57 10 15 18.

 home