home novinky
 
 novinky
 o nás
 ponuka
 servis pre médiá
 kontakty
 AIC
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY
Informácie kancelárie Mediadesk

Výzva prináša niekoľko noviniek vo forme i obsahu. Forma výzvy je prevratná, pretože jej jazyk je jasný, zrozumiteľný a krok po kroku vysvetľuje žiadateľom, čo majú urobiť, aby so žiadosťou uspeli. Niektoré pravidlá sú mierne modifikované, vo všeobecnosti sú podmienky sprísnené. Uzávierka na podanie žiadostí je 31. mája 2004 . Celá suma podpory i časové obdobie sú rozdelené nasledovne: pre projekty doručené do 15. marca je rezervovaných 50 percent všetkých finančných prostriedkov, pričom výsledky prvej časti budú známe v júni a zmluvy budú k dispozícii v auguste. Na predkladanie žiadostí je nevyhnutné použiť nové tlačivo 2004. Pre firmy je dôležité, aby hlavný predmet ich činnosti bola audiovizuálna alebo multimediálna produkcia. Pre dôkazy o predchádzajúcej produkcii (track record) platí, že žiadateľ musí byť majoritným producentom uvádzaného dokončeného audiovizuálneho diela a že za dátum dokončenia filmového diela sa považuje dodanie nultej kópie alebo mastra v prípade televíznych diel. Z podpory sú vylúčené projekty, ktorých rozpočet na vývoj je v prípade hraného filmu menší než 40 000 EUR a v prípade dokumentárneho, animovaného alebo multimediálneho projektu 20 000 EUR. Každá spoločnosť môže počas trvania výzvy predložiť iba jediný projekt, v prípade, že podá nekompletnú prihlášku, musí čakať rok na ďalšiu výzvu. Kompletný text výzvy je k dispozícii v kancelárii MEDIA Desk alebo na www.mediadesk.sk .

 home