home aic
 
 novinky
 o nás
 ponuka
 servis pre médiá
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

Audiovizuálne informačné centrum je súčasťou Slovenského filmového ústavu – Národného kinematografického centra. Jeho úlohou je:

  • zabezpečovať kontakt so zahraničnými inštitúciami a poskytovať im prístup k relevantným informáciám z oblasti slovenského kinematografického a audiovizuálneho prostredia,
  • zhromažďovať, spracúvať a medzi slovenskými subjektami distribuovať informácie, ktoré z oblasti audiovízie a prichádzajú na Ministerstvo kultúry SR alebo do Slovenského filmového ústavu a sú určené odborníkom z oblasti slovenskej kinematografie/audiovízie,
  • pôsobiť ako servisné a kontaktné pracovisko pre Európske audiovizuálne observatórium (EAO) a Eurimages, uchovávať agendu zo všetkých zasadnutí správnych rad organizácií,
  • zabezpečovať kontakt s programami EAO a Eurimages a využívať možnosti, ktoré slovenskej strane z členstva v nich vyplývajú,
  • v spolupráci s partnerskými inštitúciami (Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou asociáciou producentov v audiovízii, Úniou slovenských filmových distribútorov a pod.) za slovenské teritórium poskytovať relevantné informácie o filmovom/audiovizuálnom prostredí pre informačné centrá a audiovizuálne databázy v zahraničí,
  • pravidelne aktualizovať adresár subjektov pôsobiacich v slovenskej audiovízii, ktorý zverejňuje na svojej internetovej stránke a vo Filmovej ročenke,
  • podieľať sa na prezentácii slovenského filmu a audiovízie v zahraničí,
  • spoluorganizovať medzinárodné odborné semináre a workshopy s problematikou financovania filmu a jeho manažmentu.
 home aic