home o nás fimové podujatia
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

Úlohou ODDELENIA FILMOVÝCH PODUJATÍ je propagácia slovenského filmu v zahraničí. Venuje sa nasledovným činnostiam:

  • organizuje prehliadky a retrospektívy slovenského filmu vo svete
    zabezpečuje účasť slovenských filmov (hraných, dokumentárnych a animovaných) na festivaloch v zahraničí
  • sprostredkúva informácie o festivaloch a prehliadkach slovenským produkčným spoločnostiam a tvorcom
  • zasiela dokumentáciu a propagačné materiály k slovenským filmom na filmové podujatia
  • zabezpečuje účasť filmových tvorcov na podujatiach
  • zabezpečuje preklad dialógových listín a komentárov k slovenským filmom do cudzích jazykov
  • nadväzuje a udržiava kontakty s partnerskými filmovými inštitúciami v zahraničí a so Zahraničnými kultúrnymi inštitúciami na Slovensku (linky)
  • aktívne spolupracuje s VŠMU v Bratislave pri propagácii študentských filmov na podujatiach v zahraničí

Kontakt: p. Ďuricová, p. Uhríková, tel.: +421-2-5710 1505, +421-2-5292 5532, fax: +421-2-5296 3461, e-mail:
foreigndept@sfu.sk

 home o nás fimové podujatia