home o nás knižnica
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

KNIŽNICA SFÚ je jedinou knižnicou filmologickej literatúry na Slovensku. Nachádza sa tu knižničný fond 8 141 kníh, 1600 filmových scenárov a zatiaľ čiastočne sprírastkovaný fond slovenských filmových scenárov prevzatých zo Štúdia Koliba a.s. Ďalej tu záujemcovia nájdu diplomové práce, skriptá, sprírastkovaný fond knižničnej povahy na CD nosičoch (48 ks) a 1560 zviazaných ročníkov filmových časopisov a periodík.
Knihy sa (okrem slovníkov a encyklopédií) požičiavajú absenčne (maximálne 5 kníh), viazané a neviazané časopisy len prezenčne.

Výpožičná doba je jeden kalendárny mesiac.

kontakt: Margita Pauerová, tel.: +421-2-5710 1529, +421-2-5710 1504,
e-mail: kniznica@ sfu.sk

Knižnica vlastní:

 • cca 8141 kníh - technických, historických, umenovedných, životopisných z oblasti filmu, beletrií, encyklopédií v mnohých inojazyčných vydaniach,
 • 1600 filmových scenárov, diplomové práce, skriptá,
 • cca 1560 zviazaných ročníkov filmových časopisov
 • denne eviduje 8 slovenských a 2 české denníky
 • ročne objednáva 46 titulov slovenských i zahraničných časopisov
 • systematicky sú vybudované katalógy kníh (menný, názvový, systematický), časopisov (autorský, predmetový) a scenárov

Knihy (okrem slovníkov a encyklopédií) sa požičiavajú absenčne (maximálne 5 kníh), viazané a neviazané časopisy len prezenčne. Výpožičná doba je jeden kalendárny mesiac.

Knižničné služby využívajú predovšetkým vysokoškolskí študenti, filmoví a televízní filmológovia a novinári. Neustále sa priebežne dopĺňajú knižné novinky slovenskej i zahraničnej produkcie. Každoročne sa spracúva zoznam nových prírastkov zahraničných kníh pre Univerzitnú Knižnicu v Bratislave (CEZL), vďaka ktorej sú čitatelia celého Slovenska informovaní o filmovom knižničnom fonde. O nových knižných prírastkoch a periodikách sa pravidelne informuje prostredníctvom webovej stránky SFÚ a časopisu Film.Sk

Hlavné činnosti:

 • prioritou knižnice SFÚ je predovšetkým akvizičná činnosť., úspešne pokračuje spolupráca s vydavateľstvom Slovart o informovaní a sprostredkovaní kúpy zahraničnej filmovej literatúry.
 • pokračuje postupná akvizícia literatúry, ktorá sa stala námetom pre vznik slovenských hraných filmov (spolupráca s antikvariátmi)
 • uskutočňuje prepis fondu periodík do počítačovej formy
 • spracováva, overuje, prírastkuje a katalogizuje fond filmových scénárov bývalej Slovenskej filmovej tvorby
 • bol založený fond sprírastkovaných materiálov knižničnej povahy na CD – nosičoch.
 • vykonáva priebežnú a pravidelnú výpožičnú činnosť pre externých i interných užívateľov knižnice
 • pravidelne poskytuje súpis nových knižných prírastkov na webstránku SFÚ.
 home o nás knižnica