home o nás mediatéka
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

Výpožičné hodiny

Po: 9.00 - 12.00 hod.
Ut: voľný deň
St: 9.00 - 12.00 hod.
Št: 13.00 - 16.00 hod.
Pi: voľný den

MEDIATÉKA SFÚ sústreďuje vo svojom fonde audiovizuálne diela na nosičoch DVD, VHS a BLU-RAY. Fond je rozčlenený na slovenské a zahraničné zbierky a slúži výlučne na študijné účely. Výnimku tvoria diela ku ktorým práva vykonáva SFÚ a ktorých kópie je možné za nekomerčnými účelmi a za príslušný poplatok poskytovať aj laickej verejnosti.

Mediatéka sústreďuje, prírastkuje, archivuje, ďalej spracúva a následne sprístupňuje odbornej verejnosti aj audiovizuálne diela získané na základe zákona o povinných výtlačkoch a diela podporené MKCR SR. Spolupracuje s distribučnými spoločnosťami, producentami a vydavateľmi nosičov DVD a BLU-RAY (predtým VHS).

Oddelenie zabezpečuje aj ďalšie služby:

  1. prepisy filmov pre filmové podujatia na ktorých participuje SFÚ
  2. spolupráca s ODKS, edičným oddelením a oddelením Ročenky
  3. spolupráca s mesačníkom FILM.SK
  4. poradenstvo v oblasti kinematografie a ďalšie aktivity.

Mediatéka archivuje aj DVD a VHS nosiče vydávané v SFÚ. Záujemcom o slovenské filmy, ku ktorým práva vykonáva SFÚ a neboli doteraz vydané na DVD, zabezpečuje ich prepis na DVD podľa podmienok uvedených vo Výpožičnom poriadku.
Súčasťou Mediatéky je aj projekčná miestnosť pre 2 osoby, v ktorej je po dohode s vedúcim Mediatéky možnosť zhliadnutia diel (na VHS, DVD a BLU-RAY nosičoch), ktoré nie je možné získať ako absenčnú výpožičku. Podmienkou takejto projekcie je doloženie jej študijného účelu a platný preukaz Knižnice SFÚ.

Kontakt: tel. + 421-2-5249 7023
e-mail: jaroslav.prochazka@sfu.sk

 home o nás mediatéka