home o nás filmový archív
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

Výpožičné hodiny oddelenia FA

pondelok 10:00-15:00

utorok 10:00-15:00

streda 10:00-15:00

štvrtok 10:00-15:00

FILMOVÝ ARCHÍV zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrenie, uchovanie a obnovenie filmových a audiovizuálnych materiálov slovenskej produkcie a výberovo, v súlade s ustanoveniami Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), aj významných diel zahraničnej produkcie.
Za stanovených podmienok ukotvených vo výpožičnom poriadku tieto materiály archív zapožičiava filmovým profesionálom a vzdelávacím subjektom. Zbierky SFÚ tvoria významnú zložku kultúrneho dedičstva a sú štátom chráneným národným majetkom, zvereným do archívnej správy SFÚ.

Filmoví profesionáli a iní záujemcovia nájdu zo slovenskej produkcie v archíve SFÚ 357 celovečerných hraných filmov. Ich zoznam a ďalšie informácie o nich nájdete vo filmovej databáze a ich menný zoznam v katalógu filmov. 156 z nich je s cudzojazyčnými podtitulkami. V archíve je 3157 krátkych a stredometrážnych filmov, z toho 66 v cudzojazyčnej verzii, ďalej 295 unikátnych historických dokumentárnych materiálov nakrútených od roku 1895. Archív celkovo uskladňuje 3546 slovenských a 4 278 zahraničných filmov, 212 čísiel periodika Nástup (od roku 1938), 2316 čísiel periodika Týždeň vo filme (od roku 1945), 364 čísiel periodika Československý filmový týždenník (od roku 1957), 156 čísiel periodika Svet vo filme (od r.1958), 180 čísiel periodika Sonda (od roku 1976) a 73 titulov Školfilmu.

Oddelenie archívu poskytuje rešeršné služby, výbery materiálov na strihacom stole a zabezpečuje študijné projekcie. Z filmových materiálov poskytuje hmotný substrát na tvorbu strihových dokumentárnych filmov, retrospektív a audiovizuálnych programov.


Kontakt: Hana Válková, Filmový archív, tel.: +421-2-57101540, fax: +421-2-5296 3461, e-mail: festival@sfu.sk

 home o nás filmový archív