home o nás informatika
 
 oficiálne dokumenty
 filmový archív
 dokumentácia
 knižnica
 mediatéka
 edičné oddelenie
 fimové podujatia
 informatika
 OPIS
 kultúrny kontaktný bod
 rada SFÚ
 kontakty
 AIC
 KLAPKA.SK
 MEDIA Desk
 mesačník FiLM.SK
 filmová databáza
 INFOLINKA
 FAKTÚRY
 OBJEDNÁVKY

Vo februári 2002 predložil Odbor informatiky Ministerstva kultúry SR vedeniu projekty informačných systémov, ktoré spĺňajú parametre Vyhlášky Štatistického úradu. Porada vedenia MK SR na svojom 114 (7.2.2002) zasadaní schválila projekt integrovaného audiovizuálneho systému SK CINEMA.

Celková organizácia a fungovanie filmového archívu, ako aj sprístupnenie archívnych audiovizuálnych dokumentov a informácií súvisiacich s filmom, závisí od systému orientácie vo fondoch a zbierkach. Informačný systém pre kinematografiu by mal obsahovať komplexné informácie o každom filmovom diele uchovávanom v archíve, filmografické údaje, odkazy na písomné pramene k dielu, bibliografický súpis článkov, ktoré sa venovali danému filmu, odkazy na zbierky dokumentácie a zároveň multimediálne aplikácie, ako sú zdigitalizované fotografie, plagáty a videosekvencie z filmov.

Základným predpokladom je preto vybudovanie chýbajúcej počítačovej siete v SFÚ. Cieľom projektu, ktorého realizácia je plánovaná na roky 2001 - 2010, je zabezpečiť zber, spracovanie, uchovanie a prezentáciu filmografických informácií v elektronickej podobe. Projekt bol schválený na zasadaní Komisie pre rozvoj informatizácie rezortu kultúry 13.6. 2001.

Spracovaním všetkých informácií o národnej a kinematografickej tvorbe do elektronickej podoby sa dosiahne prezentácia filmového kultúrneho dedičstva a medzinárodná výmena filmografických informácií v elektronickom prostredí.

 home o nás informatika